A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Alapos körültekintéssel kiválasztani a legjobbat!

Minőségi inkjet festékek a CSH-tól

A nyomdaipari és dekorációs piac egyébként is kiélezett piaci versenyhelyzetét tovább fokozta a koronavírus válság: a rendezvények, a turizmus és a vendéglátóipar leállása egyúttal a megrendelések mennyiségének je­lentős csökkenését, elmaradását is eredményezte. A lassú nyitás miatt óvatosan visszatérő megrendelők pedig az eddigieknél is jobban odafigyelnek, mire költik büdzséjüket – kevesebbet hirdetnek, célzottabb formában és alapvető elvárásuk a kiváló minőség, illetve a tartós termékek.

A beszállítói oldal terheit – a megrendelők megvál­tozott piaci magatartása mellett – az ellátási láncban jelentkező nehézségek is növelik: kimaradó szállítmá­nyok, egyre magasabb szállítási költségek és folya­matosan, nagymértékben dráguló alapanyagok. Ezen okok miatt a nyomdaipari- és dekorációs vállalkozások többsége még komolyabb mértékű költség optimali­zálásra kényszerül. Amikor ezt az alapanyag beszerzés oldalán teszik meg, kellő körültekintésre van szükség, hogy az optimalizálás ne menjen a minőség rovására.

Szerencsére vannak lehetőségek, melyekkel lényege­sen kedvezőbb költségek mellett folytathatják a mun­kát, a minőségről való lemondás nélkül. Ilyen például a nyomtatóhoz kapott festékeik leváltása egy kedve­zőbb árú, de összetételében továbbra is minőségi ter­mékre, melyből mára széles és megbízható kínálatból van lehetőség választani.

A CSH – a német prémium márka, a Marabu festékek hivatalos forgalmazója – segített nekünk azzal kapcso­latban, hogy mit szükséges szem előtt tartani annak érdekében, hogy a festékváltás sikeres legyen és va­lóban jelentős – akár 40-50%-os – megtakarítást biz­tosítson.

Még mindig rengeteg tévhit kering a nyomtató tulaj­donosok körében, miszerint a „nem gyári” festékek BÁRMELYIKÉNEK használata hazardírozás, amellyel a nyomtatóik – vagy éppen az azokba szerelt fejek – ép­ségét kockáztatják. Vagy ha ez nem is következik be, a minőségromlás, a garanciavesztés biztosan garantált, ami miatt elveszíthetik a legjobb, minőségpárti ügyfe­leiket, csorbulhat a hírnevük.

Többen úgy gondolják, hogy “azért a néhány forint különbségért” nem éri meg kockáztatni. És komoly visszatartó ereje van annak a félelemnek is, hogy ha leváltják a gyári festékeiket, vagy szándékosan késlel­tetett vagy semmilyen további szerviz segítségre nem számíthatnak a jövőben.

Félelmeikre gyakran maguk a nyomtató gyártók is rá­erősítenek a gépeik megóvása és természetesen saját bevételi forrásaik megtartása érdekében. De vajon mi az igazság? Tényleg nem érdemes a festékek leváltásá­ban gondolkodniuk, ha jót akarnak maguknak?

VALÓS FÉLELMEK

A felmerülő aggodalmakat nem szabad elbagatellizál­ni: sajnos a fent felsorolt félelmek egy része nem alap­talan. A nem biztos forrásból beszerzett és/vagy kétes összetételű festékek ugyanis valóban nagy kockázatot jelenthetnek, amelynek – szélsőséges esetben – való­ban lehetnek helyrehozhatatlan következményei.

Szerencsére azonban – köszönhetően a világ vezető festékgyártóinak és erőfeszítéseiknek – ezek a kétes eredetű festékek kezdenek szinte teljesen eltűnni a kínálatból és helyüket a valóban megbízható festék megoldások váltják fel, gyakran lényegesen kedve­zőbb költségek mellett. A garanciával – pontosabban annak elvesztésével – kapcsolatban pedig tisztázzuk, hogyan is működik.

MIT IS JELENT PONTOSAN A GYÁRTÓI ÉS A KITERJESZTETT GARANCIA?

A felhasználók gyakran hiszik, hogy semmisnek te­kintendő minden ’garancia’ és szerviz megállapodás, amennyiben változtatnak a „gyárilag előírt” festéke­ken. És hogy magukra maradnak, ha festékcserét kö­vetően problémáik adódnak nyomtatókkal. Mivel ez így ebben a formában nem igaz, fontos megérteni, mi a különbség a gyártói garancia, illetve a kiterjesztett garancia között.

A ’Garancia’ szó két egymástól különböző megállapo­dást jelent:

 • Gyártói garancia (kötelező jótállás, majd szava­tosság): arra vonatkozik, hogy a gyárból kijövő nyomtatónak nincs meghibásodása, és erre álta­lában 1 éves garanciát vállalnak. Ez a nyomtató­hoz tartozik, függetlenül attól, hogy kérjük vagy sem. Ez NEM szerződés a vásárló és a gyártó kö­zött és egy festékváltás nem semmisíti meg.
 • A kiterjesztett garancia vagy szerviz megállapo­dás: egy szolgáltatás, amit külön díjért vásáro­lunk (vagy ajándékként megkapjuk néhány eset­ben, „hozzá csapva” a kötelező jótálláshoz), és a valóságban egy szerződés, amely a vásárló cég, illetve a gyári forgalmazó között jön létre. Ha van ilyen szerződésünk, akkor jó eséllyel annak felté­telei között szerepel, hogy cégünk köteles erede­ti gyári festéket használni a szerződés ideje alatt.

Amennyiben ez utóbbi a helyzet, akkor a hátralévő szerződéses időszakot érdemes kihasználnunk arra, hogy kiértékeljük a kapott szolgáltatások hatékonysá­gát, és gondoljuk át, gazdaságos-e, ha annak lejártával másik festékre váltunk, egy megbízható gyártótól, for­galmazótól.

VALÓS MEGOLDÁSOK

Ahogyan egy porszívóhoz vásárolhatunk porzsákot több gyártó kínálatából különböző árfekvésben, úgy a nyomtató festékek esetén sem vagyunk rákényszerít­ve (a legtöbb esetben), hogy kizárólag egyetlen gyártó/ forgalmazó termékét használjuk. Arra azonban mindig törekednünk kell, hogy megbízható gyártót és mindig a nyomtatónk számára megfelelő típusú festékeket válasszunk, lehetőleg egy megbízható és elérhető be­szállító kínálatából.

MARABU – A FESTÉKGYÁRTÓ NEMZETKÖZI TOPLISTA ELŐKELŐ HELYÉN

A Marabu német festékgyártó óriás immár 160 éves múltra tekinthet vissza. Sokan nem is tudnak róla, de nap, mint nap érintkezünk festékeikkel világszerte a legkülönfélébb felületeken. Útjelzőtáblákon, bankkár­tyákon, kulacsokon, bögréken. Gyermekeink játékain, a ruháinkon, háztartási gépeinken. Az autókon kívül és belül, az élelmiszerek csomagolásain, amit megvásá­rolunk. Az üzletek dekorációjában és üvegfelületein, amelyek mellett elhaladunk.

A nyomdaipari és kreatív felhasználású festékeket gyártó vállalat saját kutatás-fejlesztési részlege garan­tálja a jelenleg 20.000 terméket tartalmazó portfólió­juk minőségét. Mindezen biztos alapoknak köszönhe­tően a Marabu márkanév komoly elismertségre tett szert a nyomdaiparban. Inkjet festékeit neves nyom­tató gyártók hivatalos viszonteladói is forgalmazzák a saját, gyári festékeik mellett, többek között Magyaror­szágon is. A minőség ennél nagyobb mértékű elisme­rését kevés festékgyártó tudhatja magáénak.

A Marabu inkjet festékek németországi gyártása és fejlesztése szigorú előírások mentén történik a legki­válóbb alapanyagok felhasználásával, így a festékek összetétele és minősége kifogástalan, a nyomtatott végeredmény pedig szemet gyönyörködtető. A minő­ségi összetevők használatának köszönhetően pedig a nyomtatófejek és a festékező rendszer – annak min­den alkatrészével együtt – is hosszútávon biztonság­ban tudható.

A Marabu célja a lehető legjobb inkjet festékek kifej­lesztése a megfelelő tintasugaras nyomtatófej szá­mára – felhasználva a festékgyártók speciális tudását és a tintasugaras nyomtatás speciális technológiai igényeinek mély megértését. Eco-solvent, UV- és LED száradású, valamint vizes bázisú inkjet festékek is szerepelnek a portfólióban, megoldást kínálva a szá­mos különféle rugalmas, merev és textil hordozók­hoz egyaránt.

A biztonság mellett persze nagyon fontos részlet az ár, amely kérdéskörben szintén komoly érv a Marabu mellett, hogy inkjet festékeik használata által komoly költségmegtakarítás érhető el, amely jóval több né­hány forintnál (sok esetben akár 40-50% megtakarí­tást is jelenthet).

A szigorú gyártási és fejlesztési folyamatok eredmé­nyeként a Marabu inkjet festékeket olyan kiemelten fontos tulajdonságok jellemzik, mint a kiváló tapadás, intenzív színek, széles színtartomány, hosszútávú kül­térállóság, jó utó-feldolgozhatóság, magas pigmentá­ció, flexibilitás, fotóminőségű nyomatok.

A Marabu inkjet festék kínálatában minden elterjedt kiszerelés megtalálható (kazetta, tasak, flakon, kan­na) a piacon leggyakrabban előforduló nyomtató márkákhoz, nyomtatófej típusokhoz, mint például: Mimaki, Mutoh, Roland OCE Arizona, EFI Vutek, Sign­racer, AGFA, Flora, Liyu, Epson DX fejes nyomtatók, ipari nyomtatófejek (Konica Minolta, Kyocera, Ricoh Gen, Spectra, Xaar, Toshiba).

MILYEN ELŐNYÖKET KÍNÁLNAK A MARABU INKJET FESTÉKEK?

 • Költséghatékony nyomtatás kompromisszum nélkül,
 • folyamatos terméktámogatás és biztonságban lévő alkatrészek,
 • garancia, akár használt nyomtatók esetén is.

A BESZÁLLÍTÓ VÁLASZTÁS FONTOSSÁGA

Ahogy a CSH is készségesen elismeri, a piacon számos jó minőségű inkjet festék és megbízható beszállító érhető el rajtuk és/vagy a Marabu festékeken kívül is. Összegyűjtöttek néhány szempontot, melyek figye­lembevételével nagy eséllyel nem hozhatunk rossz döntést a festék- és/vagy beszállító váltással.

Íme 7 szempont, amit érdemes figyelembe vennünk festékválasztás során: A CSH büszke arra, hogy rájuk és a Marabura mind a 7 maradéktalanul igaz!

 1. A beszállító ismert, elérhetőségei publikusak, készségesen, teljeskörűen és rövid határidővel válaszol a megkeresésekre.
 2. A festék gyártója ismert és elismert a piacon, könnyen szerezhető róla információ, elérhetősé­gei publikusak. Rendelkezik magyar vagy európai képviselettel és megfelelő raktárkészlettel a folya­matos utánpótláshoz.
 3. A kínált festékek rendelkeznek a szükséges tech­nikai- és biztonsági adatlapokkal és ezeket a be­szállító kérésre rendelkezésre is bocsátja.
 4. A beszállító és a festékgyártó referenciákat, tesz­telési lehetőséget és terméktámogatást biztosít.
 5. A beszállító rendelkezik saját szervizháttérrel.
 6. A beszállító és a festékgyártó akkor sem elérhetet­len, ha probléma merül fel, rugalmas és segítőkész, törekszik a helyzet békés és gyors rendezésére.
 7. A beszállító kiváló ár-érték arány mellett szolgáltat és felelősséget vállal a termékeiért és az elvégzett szolgáltatások minőségéért.

Amennyiben a fentiek alapján most már Ön is úgy gondolja, érdemes megfontolni egy új festékre való váltást és kérdései merültek fel a vállalkozására, gyártási igényeire szabottan, akkor a CSH kollégái állnak szíves rendelkezésére alábbi elérhetőségeiken:

CSH Nyomdaipari Kft.
2045 Törökbálint, Tó utca 3.
Web.: www.csh.hu
Telefon: +36 23 428 266
E-mail: info@csh.hu

- Hirdetés -

Sign&Display