A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Akik visszahozzák a „hűha faktort” a rendezvények piacára

A világjárvány utáni élő események még nem érték el ugyanazt az érdeklődést, mint korábban, de a közönség továbbra is érdeklődik az innovációk iránt. A rendezvények evolúciós szakasza egy új lépcsőfokhoz érkezett, ahol a magával ragadó élményekre helyeződik a hangsúly.

„A távoli eléréssel csatlakozó vendégek interaktív mó­don történő bevonása kulcsfontosságú az AV jövője szempontjából – a helyszínen és az online platformon résztvevők az eddigieknél sokkal könnyebben össze­kapcsolhatók egymással” – mondja Liam Hayter, a NewTech Senior Solutions Architect munkatársa.

Ezek a felhasználások már minden szektorban meg­találhatók, beleértve a vállalati, az oktatási és más ágazatokat is. Még azon szegmensek szereplői is, akik korábban nem szerveztek semmilyen élő közve­títést, úgy látják, hogy szükség van a hibrid formában megtartott eseményekre, és hangsúlyt kell helyezni a streamelésre.

„Habár a hibrid formában szervezett eseményeknek számos előnye van, az emberek valójában szeretné­nek visszatérni a fizikális térbe, ezért elkezdtük vissza­fogni az online jelenlét kiterjesztését, annak megfele­lően, hogy az ügyfeleknek mik az igényei” – számol be tapasztalatairól Jason Larcombe, a White Light senior projektmenedzsere. „A vállalati világban érzékelhe­tő az óvatosság. Egyrészt szeretnének visszatérni a személyes kontaktusokra, másrészt pedig tartanak az esetleges következményektől. A piac pedig üzleti szempontból élénk, több vállalkozás esetében is látha­tó a tettrekészség.”

Érzékelhető az erős késztetés arra, hogy kilépjenek a jelenlegi keretek közül a vállalkozások. A márka lehető legjobb bemutatása iránti elkötelezettség markánsan jelen van, és a testre szabott megjelenések, illetve az intenzívebb audiovizuális élmény biztosítása a cél. A je­lenlegi trendek szerint a hagyományos eszközök hasz­nálata kevésbé hangsúlyos, inkább az egyedi megoldá­sok kerülnek előtérbe.

„Akár hibrid, akár streamelt vagy személyes rendezvé­nyeket szervezünk, ugyanazokkal a követelményekkel kell szembenéznünk, ha el szeretnénk érni a „hűha faktort”, és hatékony történetmesélésre építjük a be­mutatót” – magyarázza Trond Solvold, a Dataton ér­tékesítési igazgatója. „Műszaki szakértelem, minőségi tartalom, megbízható szállítás és persze az akarat fon­tos hozzávalója a sikeres szervezésnek – ez az, amit az audiovizuális elemekkel dolgozó cégek kínálni tudnak.”

Jelentős az érdeklődés a LED kijelzők és a magas mi­nőségű vetítés iránt, hiszen ezek által különböző előa­dókat vonhatnak be a prezentációba, továbbá cso­portokat kapcsolhatnak össze, melyek tagjai a világ más-más pontján csatlakoznak az eseményhez.

„A virtuális kijelzőket, a rugalmas háttereket, az NDI-t (Network Device Interface), az összetett rétegeket és a hozzáféréseket minden eddiginél kreatívabban hasz­nálják” – teszi hozzá Solvold. „Ez vonatkozik a fix te­lepítésekre, az élő eseményekre és a stúdiómunkára. Az audiovizuális iparágban dolgozó szakemberek ma már minden további nélkül össze tudnak állítani hib­rid eseményeket minél több NDI stream segítségével. Mindezt látványos stúdiószettel, nagyképernyős vetí­téssel és ötletes LED konfigurációkkal teszik lehetővé az online közönség számára.”

Az audiovizuális technológia elég könnyen alakítható úgy, hogy a világ bármelyik pontjáról házhoz szállítsa az előadásokat. Az élő esemény rendezői a személyes­hez hasonló élményt varázsolnak a távoli résztvevők számára is. A technológia segítségével így könnyen el­érhetővé válnak a szakmai rendezvények, éppen ezért a színpad- és díszletvilágítást immár a kamerákhoz kell igazítani.

„A stílus szempontjából fontos, hogy háttérvilágítással legyen ellátva a színpad” – részletezi Jason Larcombe. „A pódium közvetlen közelében tartózkodó hallgató­ság számára a hangszórók megvilágítása mellékes, viszont az online nézőknek a lehető legvalóságosabb, háromdimenziós élményt kell biztosítani. Ezért szük­séges olyan világítástechnikát alkalmazni, amely figye­lembe veszi a virtuális világot.”

Az ISE 2022 látogatói elsőként tekinthetik meg az új Lighting&Staging zónát a hetes csarnokban, ami tele lesz olyan megoldásokkal, amelyek a kisebb ideiglenes helyszínek, illetve a nagy stadionok eseményeinek on­line közvetítését hivatottak bemutatni. Világítástechni­ka és -vezérlés, kötélzet, színpadi berendezések, moz­gáskövetés, holográfia és sok más hasznos megoldás lesz látható.

A modern technológia alkalmazása képes teljesíteni a közönség növekvő elvárásait az élő eseményekkel szemben.

„Egyedülálló helyszínt biztosítunk a személyes találkozásoknak, ahol az iparág minden elemét egy fedél alá hozzuk, és alig várjuk, hogy lássunk mindenkit” – mondja Mike Blackman, az Integrated Systems Events ügyvezető igazgatója. „A barcelonai rendezvényen annak érdekében tettünk lépéseket, hogy az ISE 2022 biztonságos, élvezetes és kifejezetten értékes élményt biztosítson az iparág számára az innováció bemutatása által.”

Az Integrated Systems Europe (ISE) 2022 rendezvényt a Fira de Barcelona szervezésében, annak Gran Via nevű vásárterületén rendezik meg  új időpontban 2022. május 10. és 13. között.

Némethi Botond, Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display