A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

aeoon – a nagyok választása

A közelmúltban két újabb világszerte ismert ruha és póló nyomta­tó cég – a T-Shirtyfy és a Mylocker – is az aeoon gépek mellé tette le a voksát. Több – itt meg nem nevezett – piaci társuk mellett ezek a vállalkozások is eljutottak arra a pontra, ahol a sokéves tapaszta­latból nyert konklúzió mentén lecserélték más gyártók gépeit az aeeon direkt textil nyomtatóira. És miért? Mondjuk úgy, hogy Ők már tudják, mi számít igazán: sebesség, kompromisszumok nélkül. Az aeoon DTG nyomtatók nem kizárólag a gyors nyomtatást kínál­ják, hanem hosszú élettartamúak, egyedi igények szerint alakítha­tók, moduláris felépítésüknek köszönhetően bármikor tovább bővíthetők és működtetési költségeiket tekintve igen takarékosak. Stabil, pontos, szakértő osztrák csapat áll a siker hátterében, vala­mint az amerikai piaci tortából hasított meggyőző nagyságú sze­lettel járó – összes gyakorlati tapasztalat.

Számos vállalkozásnál a legfon­tosabb szempont, hogy gyor­san tudjanak nyomtatni, mind­ezt kiváló nyomtatási minőségben. Az aeoon Technologies jelenleg pi­acvezető gyártó, ha a nyomtatási se­bességet, kiváló nyomtatási minősé­get, illetve az egyedi termékgyártást vesszük figyelembe. Az óránként akár 1280 póló nyomtatására képes Kyo sorozat messze maga mögé utasít­ja a konkurens márkák gépeit. Stabil, pontos, szakértő osztrák csapat áll a siker hátterében, valamint az ameri­kai piaci tortából hasított meggyőző nagyságú szelettel járó – összes gya­korlati tapasztalat.

Az előkezelési procedúra nyomtatók­ból történő kizárása révén a nyomta­tófejeket megkímélik attól, hogy bár­milyen káros, a szerkezetet rongáló gőzzel érintkezzenek. A Kyo sorozat méltán bizonyította, hogy hosszútá­von lehet rá számítani a termelésben és világszerte már számos vállalkozás számára hozott a gép megvásárlása előtthöz mért jóval több megbízást és elégedett végfelhasználót.

Kompromisszum nélküli nyomat­minőség

Az aeoon Compact sorozat nyomta­tói helytakarékos kivitelt, illetve a digi­tális textilnyomtatás világába történő egyszerű belépés lehetőségét kínálják minden vállalkozás számára. A kifeje­zetten magas, óránként akár 950 da­rab póló nyomtatásának lehetősége a munkafolyamatot a következő, maga­sabb szintre emeli. Számos különféle egyedi grafika nyomtatását teszi lehe­tővé kiváló, 600 dpi-s natív felbontástól akár 2400 dpi-is minőségben is – több­féle alapanyagra. A nyomtató könnyen kezelhető szoftverével, illetve érintő­képernyőjén keresztül történő vezér­lésével hihetetlenül leegyszerűsíti és felgyorsítja a gyártást. Ezen felül, igény esetén, egyedileg megoldható további nyomtatófejek hozzáadása a már meg­lévő készülékhez, illetve az ügyfél elvá­rásainak megfelelő, változatos méretű tálcákkal bővíthető a rendszer. Mind­ezen tulajdonságok együttesen teszik ezt a masinát egyedülálló és kimagas­lóan hatékony, tömegtermelésre alkal­mas nyomtatóvá.

Az idei müncheni Fespa kiállításon az aeoon természetesen bemutatta a Compact és a Kyo széria nyomtató­it termelés közben és az érdeklődők a frissen csapolt finom osztrák sör mel­lett nem csupán fontos technikai in­formációkat szerezhettek, de a jó han­gulatú, segítőkész és fiatalos csapattal maradandó élményeket is gyűjthet­tek. A kiváló gépek és a felkészült tá­mogató szakértőgárda mellett azért van itt még egy igazán osztrák tulaj­donság: a személyre szabott prakti­kum, amit mindenki saját igényére alakíthat ki az aeoon gépeivel. A ha­tékony munkafolyamat teljes egészé­ben támogatott, kezdve a biztonságos előkezeléstől, a sebesen és pontosan dolgozó nyomtatón át a hőkezelésig. A részfolyamatok kényelmesen el­szeparált és hatékonyan ütemezhető egységeinek köszönhetően briliáns élénkségű és részletgazdag minőségű nyomatok kerülnek a végfelhasználó tulajdonába, eddig elképzelhetetlenül gyors átfutási idő alatt.

Az aeoon gépeinek hazai forgalmazó­ja a CSH Kft (korábbi nevén Centrum Servis Hungary Kft.), aki nem csak a technológiát, de az osztrák minőséget és megbízhatóságot is kínálja ezzel vevőinek. Az osztrák-magyar legen­dás barátság ez esetben is hosszútávú sikereket ígér, a CSH csapata szerint régió szerte.

A Centrum Servis Hungary mos­tantól CSH Nyomdaipari Kft.

Új néven, de a korábban megszokott szakmai tudással várjuk érdeklődésü­ket alábbi elérhetőségeinken:

Telefon: +36 23 428 266
Email: info@csh.hu,
centrumservis@centrumservis.hu

- Hirdetés -

Sign&Display