A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A textilnyomtatás forradalma

Exkluzív nyomtató termékcsalád és nyomtatható textil alap­anyagok bemutatójának exkluzív helyszínéül szolgált október 17-én a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont az egykori Lóvasút-végállomás épületének műemlékvédelem alatt álló, korhű rekonstrukciója a Zugligetben.

A textilipar rövid történeti átte­kintése

A rendezvény vendégeit köszönt­ve Kovács István az Eurojet Hungária termék menedzsere rövid áttekin­tést adva a textilipar történetéről el­mondta: „A kezdetektől sok évszá­zadon keresztül a helyi szabóságok, szövőműhelyek állították elő a tex­tíliákat, amely csupán az ipari forra­dalom idején a 18. században a szö­vőszék feltalálásával változott meg. Majd a következő évtizedekben felta­lálták a szövőgépeket és útjára indult a textilipar, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Anglia a 18- 19. század során a világ egyik veze­tő államává vált. Az ipari forradalom eredményeként az ipari termelő esz­közök is elterjedtek. A textiliparban újabb jelentős változást az 1970-80-as évek hoztak, amikor a nagy gyár­tók fokozatosan áthelyezték gyártá­sukat a távol-keleti országokba, az olcsó munkaerő miatt.”

A textil iparág jövője

Amint azt szinte minden fórumon hall­juk manapság: a textilipar jövőjét a digitális nyomtatásban látja minden szakértő, és ezt igazolják a számok is:

– 2013-ban a digitális textilnyomtatás globális árbevétele nem érte el éven­te az egymilliárd dollárt
– 2018-ra ugyanez az adat meghárom­szorozódott
– a prognózisok szerint ez a bevétel 2023-ra 3,6 milliárd dollárra fog bő­vülni

A digitális textilnyomtatás 60%-a po­liészter alapanyagokra történik, ami kifejezetten jó hír a sign and display gyártók számára, hiszen ezt az alap­anyagot számos más termékhez hasz­nálják, ezáltal jól ismerik is.

A digitális textilnyomtatás legfon­tosabb szegmensei:

– Reklámdekorációs iparág
– Ruházati termékek gyártása
– Belsőépítészeti dekorációs anyagok
– Sportruházat

A digitális textilnyomtatás hagyomá­nyos textiliparban történő megjelené­sét az alábbi tényezők mozgatják:

– Az online ruhaboltok törekvése arra, hogy vevőiket minél gyorsab­ban kiszolgálják
– Márkatulajdonosok – egyedi céges egyenruhák gyártási igényével
– Sportegyesületek – kis példányszá­mú, az adott sportoló nevével meg­személyesített mezek igényével
– Tradicionális ruhaiparral foglalko­zó cégek, amelyeknek lehetnek olyan megrendeléseik, amelyeket azok kis példányszáma miatt eddigi gyártási technológiájukkal nem ké­pesek ellátni
– Divattervezők – akiknek egyedi kreációjukból mindössze egyetlen példányra van szükségük

E tendenciák ismeretében hazánk­ban is egyre több gyártó érdeklődik a direkt textilnyomtatás iránt, így mindenki izgatottan várta Németh Henriett értékesítési tanácsadó elő­adását, aki az ügyfelek textilnyomta­tással szemben támasztott igényeiről beszélve kiemelte: „a legtöbb gyártó egyetlen technológia alkalmazásával szeretne nyomtatni szintetikus és ter­mészetes alapanyagokra egyaránt.”

A nap főszereplője a HP forradal­mian új textil nyomtatója!

A direkt textilnyomtatás és a transz­ferpapíros nyomtatás mindezidá­ig két teljesen különálló eljárás volt. Most azonban a HP megalkotta Stitch nyomtatócsaládját, amelynek legfon­tosabb és egyben forradalmi tulaj­donsága, hogy egyetlen nyomtatóval vagyunk képesek direkt textilnyom­tatásra és transzferpapíros nyomta­tásra egyaránt!

A Stitch nyomtatócsalád két 162 cm széles, illetve egy 320 cm széles nyom­tatóból áll, amelyek egyebek mellett az alábbi forradalmi újításokat tartal­mazzák:

– A felhasználók is kicserélhetik a nyomtatófejeket – annyira egysze­rűen, mint egy otthoni tintasugaras nyomtatóban
– A karbantartó állomás cseréjét szin­tén képes elvégezni a gépet üzemel­tető operátor
– A nyomtató takarításához nincs szükségünk kesztyűre, vagy tisztító­pálcára, a nyomtató ugyanis mind­ezt automatikusan megoldja
– A nyomtató megszárítja a nyom­tatásra kerülő alapanyagot, így a nyomtatási folyamat végén várako­zási idő nélkül, azonnal kalanderez­hető az elkészült nyomat
– A nyomtató rendszere folyamatosan figyeli és szabályozza az alapanyag léptetést a pontos alapanyag továb­bítás érdekében
– Az intelligens fúvóka kompenzáció segítségével a nyomtatás közben ki­eső fúvókákat is pótolja, így egy-egy fúvóka kiesés miatt nem keletkezik alapanyag veszteség

A HP Stitch S nyomtatócsalád forradal­masítja a festékszublimációs nyomtatás színmenedzsment megoldásait, ugyan­is ez az első olyan festékszublimációs nyomtató, amely beépített spektrofotométerrel rendelkezik, melynek segítsé­gével minden egyes nyomtatási mun­kánkból egyedi színreferencia profilt alkothatunk, és tárolhatjuk azt a HP fel­hő alapú szolgáltatása segítségével. Így aztán egyedi színreferencia fájljainkat akkor, és ott használjuk, amikor és ahol csak szükségünk van rá, így biztonság­gal tudjuk reprodukálni nyomatainkat, amennyi alkalommal csak szükségünk van rá, és megegyező színeket tudunk nyomtatni, akár más helyen és más nyomtató használatával.

HP Stitch S nyomtató típusok

HP Stitch S300

Belépő szintű nyomtató. 162 cm széles nyomatok gyártására alkalmas. Nagyon egyszerűen kezelhető. 8” méretű kijel­zőjén minden fontos üzenetet kom­munikál a felhasználó felé. 42 kg-os alapanyag tekercsek kezelésére képes. 34 m2/óra gyártási sebesség. 775 ml-es festéktartályok.

HP Stitch S500

Szintén 162 cm nyomtatási szélesség­gel. Egy lépés az ipari nyomtatási szint felé. Tekercstartója már 55 kg-os textil tekercsek kezelésére képes. 110 m2/óra gyártási sebesség. 3 literes festéktar­tályok.

HP Stitch S1000

Kiemelkedően termelékeny nyomta­tó – 220 m2/óra gyártási sebességgel. 320 cm nyomtatási szélesség. 10 lite­res festéktartályok. 300 kg-os teker­csek kezelésére alkalmas.

Egy termék elkészítéséhez a megfelelő nyomtatón kívül szükség van utómun­ka eszközökhöz is. Az Eurojet Hungá­ria – tudatosan végig gondolva a teljes gyártási folyamatot, természetesen kí­nál kalandereket, síkágyas kivágó asz­talokat és lézervágó berendezéseket is – tehát mindent, ami egy textil anyag feldolgozásához szükséges lehet!

Berger textiles kiváló minőségű nyomtatható textil alapanyagok

Balla Mercédesz az Eurojet Hungária alapanyagokért felelős termék mene­dzsere örömmel mutatta be legújabb beszállító partnerüket, a 170 éves ta­pasztalattal bíró Berger Textiles-t. De szavak helyett a termékek mindig be­szédesebbek – amivel természetesen tisztában vannak az Eurojet kollégái is, éppen ezért a vendégek részére kiosz­tott ajándékcsomagot azokban a textil táskákban helyezték el, amelyek a Ber­ger Revolution display textil anyagából készültek – szublimációs nyomtatással dekorálva. A Revolution anyag érde­kessége, hogy mindkét oldalán meg­nyomtatható – az egyik oldala fényes, a másik pedig matt. A fényes felület na­gyon sima és lágy. A Revolution anyag­ból készült egy mennyezeti dekorációs anyag, illetve két fotel, egyedi dekorá­ciós textil huzattal. Az ajándékcsomag része volt egy párna, amelyet a Ber­ger legismertebb backlit anyagából, a Samba anyagból készítettek – szintén szublimációs nyomtatási eljárással. A Samba alapanyag nagy előnye, fő­leg világító dobozokba történő fel­használása során, hogy a textil össze­hajtható – a hajtás nyomok mégsem maradnak láthatók, még a megvilágí­tás hatására sem.

A rendezvényhelyszín dekoráció­it Török Virág, a Mucius Scaevola Kft. grafikusa tervezte, és természetesen HP Stitch nyomtatóval nyomtatták, akárcsak a bejáratot díszítő zászlókat, amelyek a Berger 117 grammos, hur­kolt poliészter anyagaiból készültek, amelyek tűzálló és nem tűzálló válto­zatban egyaránt elérhetők.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display