A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A nyomdaipar találkozóhelye: PPDexpo

Nincs SignExpo PPDExpo nélkül, mondhatnánk ezt már jó sok év távlatából. A PNYME és a SignExpo is új útra lépett, hiszen a korábbi évek tapasztalataiból okulva egy igazán egymásra utalt, komplex eseménycsomagot tudunk kínálni az idei látogatóink számára. Tóth Gábort, a PNYME ügyvezető igazgatóját kérdeztük, miként vélekedik a szervezésről, a közös munkáról az idei PPDexpo közeledtével.

Milyen várakozásokkal álltatok neki a PPDExpo szervezésének?

Az előkészületi munkákat tulajdonképpen már 2021 őszén elkezdtük, habár akkor a fokozódó vírushelyzet miatt még igen sok viharfelleg lebegett felettünk, ame­lyek nem sok jóval kecsegtettek. Teljes volt a bizonyta­lanság mindenféle esemény megrendezése vagy akár látogatása körül. Elvégeztünk ugyanakkor egy gyors közvéleménykutatást a korábbi években már kiállító cégek között, és arra az eredményre jutottunk, hogy többségében lenne igényük az expók újbóli megren­dezésére. A motiváció elsősorban a személyes kapcso­latok ápolásának lehetősége, valamint az új megoldá­sok és technikák bemutatása volt.

Jelen szituációban már sokkal bizakodóbbak vagyunk, hiszen eddig több mint 70 cég biztosította helyét a SignExpón és PPDexpón, valamint jelentős a további érdeklődés is. Az is nagyon jótékonyan hat a kiállítási kedvre, hogy a várakozásnak megfelelően napról nap­ra javulnak a járványügyi mutatók, és május végére akár teljes szabadsággal vehetünk részt a programon.

Milyen újdonságokkal jelentek meg idén az eseményen?

A PPDexpo komoly fejlődésen esett át az elmúlt kö­zel tíz évben, és mindig az ipar aktuális igényeire fó­kuszált. Jelen környezetben a szektor vállalkozásainak egyik fő problémája a szakképzett munkaerő hiánya, ami bizonyos régiókban komoly problémákat okoz. Az idei expo egyik célja a fiatal generáció megszólítása, és megnyerése a grafikai ipar tevékenysége számára. Több száz fiatal kollégát várunk az eseményre, akik számára izgalmas és vonzó programokkal készülünk, bízunk benne, hogy sokan közülük konkrét állásaján­lattal távozhatnak az expóról.

A másik fő témánk a környezetvédelem, azon belül is a papír helyzete és annak megítélése, hiszen még min­dig nagyon sok tévhit kering a fejekben. Igyekszünk re­ális és egyértelmű képet adni a papír valódi szerepéről, amelyhez eszközként felhasználjuk a PPDexpo teljes külső megjelenését is. Egy nagyon kreatív és egyedi dizájnt álmodtunk meg, amelyet, azt gondoljuk, min­denkinek látnia kell majd!

A kiállítók már várják az eseményt? Eddig milyen a fogadtatás a cégek részéről?

Úgy tapasztaljuk, hogy a kiállítási kedv fokozatosan javul, és egyre több érdeklődést kapunk új, korábban még nem kiállító cégek részéről is. A készülődés meg­kezdődött. Vannak, akik már konkrét standtervekkel is rendelkeznek, és folyamatos az egyeztetés a kísérő­programok tekintetében is. Azt látjuk, hogy néhány cég már most igen komoly energiát tesz bele a megálmo­dott stand létrehozásába.

Az iskolák körében milyen a fogadtatása az eseménynek?

A különféle szakképző iskolákkal az expótól függetle­nül is nagyon jó kapcsolatot tartunk fenn. Rendszere­sek a különféle közös szakmai programok és vetélke­dők. A diákok nagyon várják a kiállítást, és motiváltak abban, hogy betekinthessenek a nyomda és a dekorá­lás világába, ami a későbbi munkakörnyezetüket fogja jelenteni. Nagyon jó támpontokat és benyomásokat is adhat a későbbi választásukhoz.

Milyen szerepet tölt be a leendő munkaerő megjelenése a PPDexpón? A cégek aktívan bemutatkoznak a fiataloknak?

A cégek nagyon pozitívan értékelik a fiatal generáció jelenlétét, hiszen amint azt már kifejtettük, ez egy nagyon égető probléma, amit mielőbb orvosolni sze­retnének. Természetesen mindenkinek tisztában kell lennie vele, hogy ez egy hosszútávú misszió, és az ipar HR-gondjai nem oldódnak meg egy-két év alatt, abba folyamatosan invesztálni kell. Ráadásul nehezíti a helyzetet, hogy a most végzett fiatal generációnak sajátságos elképzelési vannak a munka világáról, és éppen ezért új technikák alkalmazása szükséges az ő megnyerésükhöz és integrálásukhoz. Úgy tapasztal­juk, hogy egyes cégek már igen komolyan foglalkoz­nak a témával, és kezdeti eredmények is mutatkoznak. A PPDExpo természetesen arra is kiváló alkalmat te­remt, hogy a cégek és a frissen végzett kollégák kap­csolatba kerülhessenek, és azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget senki sem akarja elmulasztani.

Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display