A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A megalapozott üzleti kapcsolatokért

Az európai AV iparág legfontosabb európai desztinációja – az Integrated Systems Europe – 2020. február 11-14. között immár hetedik alkalommal tér vissza a RAI Amszterdam kiállítási köz­pontba. Megnövelt kiállítási területtel, új tematikai elemekkel és minden eddiginél nagyobb professzionális fejlesztési prog­rammal gondoskodunk róla, hogy Ön látogatóként elmélyül­tebb kapcsolatba léphessen az új technológiákkal, a piac részt­vevőivel, és iparági szaktársaival. Íme egy összefoglaló arról, mire is számíthat a kiállításon.

Az ISE 2020 hosszú tradícióját folytatva a jövő év eleji rendez­vény még nagyobb lesz az ide­inél: az idei 81.000 látogatónál több vendéget várnak, mindezt nagyobb kiállítási területen, több konferenci­ával és oktatási lehetőséggel a prog­ramban. A látogatók elmélyültebb kapcsolatot létesíthetnek a legújabb technológiákkal, legújabb ötletekkel és a globális audio-vizuális iparággal.

Annak érdekében, hogy a látogatók az 1 300 kiállító közül megtalálják a számukra legérdekesebbeket, hat Technológiai Zónára osztották a kiál­lítás 15 csarnokot lefedő területét, az alábbiak szerint:

  • Audio és élő események, a hang továbbítása a mikrofontól a hang­szóróig, illetve azon legújabb tech­nológiák, amelyek az extravagáns audiovizuális felhasználók igényeit szolgálják ki
  • Digital Signage és DooH, a hirdetés és információ továbbítás széles vá­lasztéka a kiskereskedelem, szállítmá­nyozás, üzleti, oktatási, szabadidős és vendéglátói szektorok számára,
  • Oktatási technológia, növekvő több­dimenziós hatásával a tanulás vég­eredményére,
  • Lakossági, az okos lakások legújabb fejlesztései, illetve szórakozás, és energia menedzsment,
  • Okos épületek, a megoldások szé­les választéka a légkondícionálás, világítás és árnyékolás, biztonsá­gi rendszerek, fűtés, szellőztetés, megfigyelés, riasztás vezérlésére,
  • Egységes kommunikáció, innovatív új platformok az együttműködést támogató munkahelyek, és meg­növelt termelékenység érdekében, akár országokon átívelően.

Az ISE 2020 új kezdeményezése az In­novációs Zóna, egy különlegesen ki­alakított tér az ISE-n első alkalommal kiállító cégek számára. A 8-as csarnok­ból a 14-es csarnokba helyezték át az ISE fő színpadát, ahol az ISE, AVIXA, CEDIA szervezetek és az AV Magazin által szervezett gyakorlati szekciók kerülnek megrendezésre, amelyek in­gyenesen, előzetes helyfoglalás nélkül látogathatók. Szintén a 14-es csarnok szolgál otthonául egy izgalmas tech­nológiai kiállítási tematikának, mely­nek részleteit a következő hetek során hozzák nyilvánosságra.

Egy további fejlesztés, hogy az 5. csar­nok most még nagyobb területet foglal magába; az idei év ideiglenes bővítését továbbfejlesztették egy nagyobb állan­dó felületté. Mindez segít befogadni a növekvő számú kiállítókat és látogatókat, akik szeretnék élvezni az ISE által kí­nált előnyös lehetőségeket.

Az ISE utóbbi években történt fejlődé­sének meghatározó motiválói voltak azok az egyre nagyobb számban ér­kező végfelhasználók, akik maguk sze­rették volna megismerni a legújabb technológiákat és megoldásokat. Erre a látogatói demográfiai fejlődésre válasz­ként az ISE olyan konferenciaprogram­mal jelentkezett, amelyet folyamatosan bővítettek, mind az előadások számát, mind a témák választékát illetően.

Az ISE 2020 konferencia és szakmai fejlesztési programja – amely 5 na­pon keresztül zajlik – ismét a „Tanulj, Fedezz fel, Inspirálódj” jelmondat ke­retében kerül megrendezésre. Az ISE 2020-on visszatér a sikeres Digital Signage ISE konferencia és a Smart Building konferencia, néhány olyan újdonsággal, mint az XR konferencia, illetve az idén bemutatott Digitális mozi konferencia és a Vendéglátóipari technológiai konferencia.

Két kiemelkedő új konferenciával egé­szítették ki az ISE 2020 programját az Irányítótermek és a CEDIA Tervezz& Építs konferenciák formájában. Az első a vezérlőtermek legújabb technológiai fejlesztéseit mutatja be a kormányzati, szállítási és katonai vezérlők számára, míg a másodikkal az építészeket, lakbe­rendezőket és további tervező és épí­tész szakembereket céloznak meg.

A sokrétű konferenciaprogramot to­vább bővíti az AVIXA Kiemelt oktatá­si AV konferenciája, amely számos kü­lönféle perspektívát mutat be arról, miként terjeszthető ki a tanulási és ok­tatási élmény az audiovizuális eszkö­zök hatékony használatával. Az AVIXA Enterprise AV konferencia rávilágít az egyre nagyobb mennyiségben elérhe­tő adatszolgáltatásra és az adatelemzés által kínált lehetőségre, ami által jobb üzleti stratégiák és munkahelyi dizájn alakítható ki.

Szintén visszatér a várva várt Audio- Forum, amely 2020-ban az akusztikára és az általa kínált jó érzésre fókuszál. Az AGORA a sportlétesítmények növekvő jelentőségére koncentrál, amely kulcs­fontosságú piac az audiovizuális szek­tor számára. Számos konferenciát a kö­zeli Okura Hotelben tartanak, amely új helyszín nagy sikert aratott a látogatók körében. Ingyenes shuttle buszok köz­lekednek majd a RAI és a konferencia helyszínek között.

Az AVIXA szervezésében kerül sor a FlashTracks 20 perces oktatási szekciók­ra, amelyek keretében az audiovizális szakma bármely tapasztalati szintjét képviselő szakértők foglalkoznak az ak­tuálisan legizgalmasabb témákkal.

A CEDIA Design&Build konferenciája mellett ugyanezen szervezet mutatja be a CEDIA Cybersecurity workshopot – jövőre első alkalommal. A teóriá­kat feldolgozó interaktív workshop olyan kihívások elé állítja a látogató­kat, hogy alkossák meg a rendszerbiz­tonság és cyberbiztonság eszközeit adott projektekben. Ez a workshop az első a CEDIA által finanszírozott fejlesz­tő szekcióknak, és számos technológiai és üzleti témát dolgoz majd fel. A kiál­lítás ideje alatt a CEDIA standja a CEDIA Talks az érkező új trendeknek és tech­nológiáknak 20 perces ingyenes bemu­tatására szolgáló platform.

Számos további kiállítási elemmel is várja látogatóit az ISE 2020, mint példá­ul a kiállítási standokat értékelő díj. Az Inavation díj immár tizennegyedszer tér vissza, hogy díjazza a legjobb AV pro­jekteket, kiváló disztribútorokat, pro­jekt menedzsereket és tanácsadókat.

A vadonatúj nh Amszterdam RAI épü­letére és a RAI kiállítási központ egy to­vábbi épületére látványos fényfestést terveznek.

Az ISE megnyitó beszéde híres arról, hogy itt mindig a nemzetközileg leg­elismertebb előadók osztják meg gon­dolataikat az ISE látogatóival és kiál­lítóival. Jövőre a megnyitó beszédet Duncan Wardle a Disney korábbi veze­tője tartja, aki bemutatja, az innováció miként válhat a mindennapok munka­helyi kultúrájának részévé. A megnyitó beszédet az ISE 2020 első kiállítási nap­ját megelőző estén tartják, amelyet az esemény nyitó fogadása követ majd.

Az ISE 2020 lesz a kiállítás életében az utolsó, amelynek otthonául a RAI Amsz­terdam szolgál majd – 2021-ben ugyan­is az ISE átköltözik a barcelonai vásár­központba. Felkészítve a látogatókat erre a váltásra – a 7-es és 8-as csarnokok közötti folyosó, amely korábban busi­ness lounge-ként szolgált, most bar­celonai tematikát kap, ahol a látogatók informálódhatnak róla, miként jutnak majd el az ISE 2021 kiállításra és mire számíthatnak majd a rendezvényen.

Továbbá annak érdekében, hogy az ISE történetének e jelentős pillanatát ki­emeljék, a tradicionális záróbeszédet egy kizárólag meghívóval rendelkező vendégek számára szervezett esemény váltja fel pénteken, amelyen az ISE kö­szönetet és egyben búcsút is mond Amszterdamnak, a RAI kiállítási köz­pontnak, és előre tekint Barcelona felé.

„Ez a rendezvény egy korszak lezárá­sát jelöli” – mondta Mike Blackman, az Integrated Systems Events ügy­vezető igazgatója, és hozzátette: „és egyben egy új, izgalmas időszak kez­detét is.”

Regisztráljon most az 418218 kód használatával INGYENESEN  ISE 2020 kiállításra

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display