A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A koronavírus járvány nyertese az e-kereskedelem

Miközben a koronavírus miatti szigorú karantén intézkedések eredményeként a gazdaság szinte teljesen leállt, a kialakult helyzet sebességváltásra késztette az online kereskedelmet. Az új vásárlók megjelenése és a karácsonyi szezont idéző csomagszámok óriási lendületet adtak az e-kereskedelmi piacnak. Ez a tendencia egyre több céget késztethet arra, hogy direkt textil nyomtatási vállalkozása számára online shop felületet hozzon létre.

Globális és hazai statisztikák A Statista forrásai alapján az e-kereskedelem példátlan növekedést produkált a vírus idén tavaszi első hullámának ideje alatt: 10 évvel ezelőtt Nagy-Britanniában az online értékesítés csupán 5,1%-át tette ki a teljes kereskedelmi forgalomnak, míg várhatóan 2024-re 30%-os részesedést fog szerezni. 2019-ben az e-kereskedelem világszintű forgalma 3,53 billió USA Dollár volt a Covid krízist megelőzően – és a várakozások alapján 6,54 billió dollárra növekszik 2022-re. A GKI Digital májusi online kiskereskedelmi gyorsjelentése szerint hazánkban az online áruházakban március közepe óta tapasztalható többletforgalom jellemzően három különböző vásárlói magatartás eredménye:

1. Átterelődés: a megnövekedett kereslet nagy része a hagyományos üzletekből csatornázódott át.

2. Előrehozott költés: a forgalom másik része tervezett, de előrehozott vásárlás: ide tartoznak a szórakoztató elektronikai cikkek, illetve a normál esetben jellemzően csak a tavasz végén beinduló otthon-kert-barkács termékek iránti kereslet is érezhetően emelkedésnek indult már márciusban.

3. Extra költés: Természetesen volt egy olyan része is a vásárlásoknak, amely valójában pluszt jelentett, mert ha nem jött volna a járványhelyzet, nem kellett volna megvásárolni (ilyenek például az otthoni munkához kötődő számítástechnikai eszközök).

Több mint 50 ezer új, kezdő online vásárló másfél hónap alatt A GKI Digital mérései szerint a járvány eredményeképp március közepe és április vége közötti másfél hónap során – csupán a termékrendelések tekintetében – több mint 50 ezer új vásárló jelent meg a magyar online kiskereskedelmi piacon, ezzel az aktív online vásárló, felnőtt lakosság száma már eléri a 3,35 millió főt. A bővülés mértékét érzékelteti, hogy 2019-ben 8 hónap alatt nőtt organikusan ilyen mértékben az új belépők száma, mint most a járvány hatására alig másfél hónap alatt.

21,4%-os piacbővülést hozott az első negyedév Bár a koronavírus csak március második felében tört be a magyar lakosság hétköznapjaiba, az online kiskereskedelem első negyedéves eredményei három hónap alatt mintegy 9,9 millió belföldi rendelést teljesítettek, bruttó 149,6 milliárd forint értékben. A piac egészére nézve ez rendelési számban 15,9%, míg értékben 21,4%-os bővülést jelent 2019 első három hónapjá­hoz viszonyítva. ­A magyar online piac szerencsésnek mondható: több európai országgal ellentétben, a magyar kormány nem függesztette fel az online kiskereske­delmet, így a szektor bővülése a má­sodik negyedévben még látványo­sabb lehet. A GKI Digital várakozásai szerint ez akár rekord közeli, 34-35%-os bővülést is jelenthet az áprilisi–jú­niusi időszakban.

Nyomtatással készülő egyedi divat termékek online értékesítése

A nyomdaipar egyik sokat emlege­tett fejlődési területe a direkt textil nyomtatás, amely lehetővé teszi egyedi grafikával ellátott, személyre szabott termékek gyártását kis szériá­ban, akár egy darabtól. Ehhez a gyár­tási folyamathoz remekül illeszkedik a termékek online shopon keresztüli értékesítése, ahol a megrendelő ki­választja ruhadarabot, annak színét, méretét, illetve feltöltheti akár saját grafikáját, amelyet viszont szeretne látni rajta. A megrendelés aztán be­kerül a munkafolyamatba és a meg­rendelő akár egy napon belül szemé­lyesen veheti át a készterméket, vagy futárszolgálattal házhoz is kérheti an­nak szállítását.

Milyen hatást gyakorolt a Covid-19 a divatiparra?

A nemzetközi adatok szerint a járvány hatása nagyon erőteljes. Az USA ki­mutatásai szerint 1992-ben a ruháza­ti ipar forgalma 10 milliárd dollár volt az Egyesült-Államokban. A 2008-as válság idején a forgalom 18,7 milli­árd dollárról 16,5 milliárdra csökkent. 2020-ban ez a mutató a 2019 decem­berben mért 22,6 milliárd dollárról 2,8 milliárd dollárra esett vissza, majd 8,6 milliárdra javított július közepéig.

Jó hír azonban az egyedi ruházati ter­mékeket gyártó cégek számára, hogy a sportruházati termékek online érté­kesítése a tavalyi évhez képest április­ban 114%-os, míg májusban 216%-os eredményt produkált, amely egyben azt is jelenti, hogy a Covid-19 válság egyben lehetőséget is hordoz magá­ban az egyedi ruházati termékek on­line értékesítésének területén.

Az e-kereskedelem robbanássze­rűen növekszik – a személyre sza­bott gyártással egyidejűleg. Mi ennek a fejlődésnek a motorja?

A mostani krízis még a legnagyobb di­vatmárkákat is arra kényszerítette, hogy gyorsan alkalmazkodjanak a kialakult körülményekhez. Tisztán látható, hogy aki lehetőség szerint képes automatizál­ni a gyártási munkafolyamatát, és meg­felelő online üzletet alakít ki, az a cég óriási mértékű növekedésre képes. Azok a cégek, amelyek már eleve digitális működésre rendezkedtek be, gyorsan és rugalmasan képesek alkalmazkod­ni a feltételekhez és képesek megfelel­ni a piac által támasztott igényeknek. E tendencia alapján pedig az online bol­tok lehetnek ennek a válságnak az igazi nyertesei még hosszútávon is.

A személyre szabott gyártás kiváló technológia az e-kereskedelem szá­mára. A vevők egyedi termékeket akarnak vásárolni a sport, divat, de még a munkaruházat terén is. Az on­line értékesítés terén azok a platfor­mok a nyerők, ahol a megrendelők 3D tervező segítségével gyorsan és egy­szerűen megtervezhetik és megren­delhetik az általuk vásárolni kívánt ter­méket – amelyet aztán egy megfelelő gyártási munkafolyamat rövid időn belül képes kivitelezni.

Milyen gyártási technológiákat kell alkalmaznia ennek a szektor­nak a megfelelő gyártási folyamat kiépítéséhez? Nos, ez egy nagyon komplex kérdés. Egyvalami biztos, az egyedi textil ter­mékek gyártásához kiváló megoldá­sokat kínálnak az alábbi márkák a di­rekt textil (DTG) nyomtatás területén:

Polyprint TexJet echo²

Az új TexJet echo² nyomtató számos új és kibővített funkcióval és fejlesz­téssel ideális választás olyan start-upok és kisebb vállalkozások számá­ra, akik be akarnak szállni a gyorsan növekvő DTG piacra.

A TexJet echo² 3 pl-es cseppméreté­nek köszönhetően pontos, részletgaz­dag, fotó minőségű képeket nyomtat, így az elkészült póló, vagy rugdalódzó kitűnik a többi közül. A Dupont AR­TISTRI® festékek tovább növelik a nyo­matminőséget, egyértelmű versenyelőnyt biztosítva a felhasználóknak.

A nyomtató két festékkonfigurációval érhető el. A CMYK+W kiépítés rugal­mas megoldás, mind a fehér, mind a sötét textileknél remek eredményt ad. A dupla CMYK pedig világos textilek­nél nagyon magas nyomtatási sebes­séget tesz lehetővé.

A nyomtató használta nagyon egy­szerű. Az alapanyag betöltése gyors, legyen szó pólóról, gyermekruháról, vagy akár egy cipőről. A nyomtató­asztal automatikus magasságállítással rendelkezik, így garantáltan elkerülhe­tő a gyenge nyomatminőség, vagy a fej sérülése. A mágneses rögzítésű asz­talok egy mozdulattal cserélhetők, így a beállás egy új termékhez pillanatok alatt elvégezhető. A kijelzőn automati­kusan megjelenő útmutató üzenetek tovább egyszerűsítik a kezelő dolgát.

A TexJet echo² nyomtatóhoz tíz, könnyedén cserélhető, mágneses rögzí­tésű pólónyomtató tálca rendelhető, változatos formákban és méretekben a 15 x 15 cm-től egészen a 41 x 60 cm-ig – állítható keret rendszerekkel, ame­lyek a vékony és vastag szövetanya­gokat egyaránt egyenletesen simán tartják a megfelelő nyomtathatóság érdekében. A tálcák között elérhető cipő nyomtatásához használható felü­let is, így ezzel a termékkategóriával is bővíthető a kínálat. Sőt, egy speciális rögzítő rendszernek köszönhetően a tálcákat egy hagyományos szitanyomó gépre is fel lehet tenni! Így például na­gyobb mennyiségű fehér alányomást igénylő munkáknál a fehéret a szita­nyomó gépen, míg a színeket a TexJet echo2 gépen nyomtathatjuk.

Kornit Storm HD6

A Kornit Storm HD6 azoknak készült, akik a nyomtatási minőségben nem akarnak kompromisszumot kötni. Az 1200 dpi-re növelt felbontás tö­kéletes nyomatképet ad, a 16 darab Spectra nyomófej, illetve a CMYK + WRG színkonfiguráció tovább növeli a nyomatminőséget és a megbízha­tóságot. A Storm HD6 rendszerrel ké­szült nyomatok tapintása kiváló, szó sincs a régről ismert gumiszerű érzés­ről, amely miatt sokan ódzkodtak a nyomtatott pólók viselésétől.

Robusztussága, illetve a 4 literes tin­takiszerelés egyértelműen az ipari nyomtatók közé juttatja a Storm HD6 rendszert, nem beszélve az integrált párásító és tintakeringető megoldásról.

Kornit Presto – tekercses DTG nyomtató

A Kornit Presto egyedülálló megol­dást ad a divatipar és az lakás dizájn kihívásaira. A tekercstextilek nyomta­tására fejlesztett berendezés 180 cm szélességben nyomtat, és akár 15 mm vastagságú anyagra is tud dolgoz­ni. Nyomtatási sebessége elérhe­ti az óránkénti 450 négyzetmétert, ami biztosítja a legrövidebb hatá­ridők teljesítését is. Ez a kiemelkedő termelékenység annak köszönhető, hogy a Kornit Presto, hasonlóan a többi Kornit DTG nyomtatóhoz, nem igényli a textilek specilális elő- és utókezelését, így nyomtatott textil azonnal kész a feldolgozásra.

A NeoPigment™ Robusto tinták na­gyon jó tartósságot adnak, a CMYK + WGR színcsatornák pedig a tökéletes színhűséget nyújtanak, így a nyom­tatott textilek megfelelnek a divat- és bútoripar elvárásainak.

Természetesen mind a Polyprint, mind a Kornit nyomtatókkal készített termé­kek megfelelnek a vonatkozó előírá­soknak – Oeko-Tex 100, Global Organic Textile (GOTS), American Association of Tectile Chemists & Colorists (AATCC) – ezért már 0 éves kortól viselhetők!

Milyen módon tudjuk tovább javí­tani a vásárlói élményt, és jobban aktivizálni a vásárlókat?

Az online boltok nagy előnye lehet, ha olyan felületeket alakítunk ki raj­tuk, ahol a vásárló kiemelten fontos­nak érezheti magát. Ezt a virtuális VIP élményt erősíti például a privát próba­fülke, a személyes avatar, a termékek virtuális felpróbálhatósága, és az aug­mented reality. Mindezen technológi­ák erősítik a vásárló bevonását, és nö­velik az értékesítés számait. A vásárlók több különféle csatornán való elérése erősíti a személyes kötődést, márkahű­séget, és bizalmat épít. Ezek az eszkö­zök nagyon fontos elemei a közeljövő internetes áruházainak. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display