A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A kereskedelmi fejlődési irányok 2023-ban

A kereskedelmi ágazat szerte a világban és minden tekintetben a legnagyobb kihívásokkal szembesül a második világháború óta. A rohamosan emelkedő energiaárak mindenekelőtt az élelmiszer-kereskedelemben jelentenek megterhelést, ahol a hűtés, fagyasztás, az eladótér mérete és a nyitvatartási idők miatt kiemelkedő az energia­költség aránya. Emellett a nyers- és alapanyagárak, valamint a szállítási költség növekedése és számos termék esetében a szállítási láncok jelentős zavara jelent korábban nem tapasztalt mértékű megterhelést a kereske­delmi vállalatoknál. Mindemellett a feszült politikai légkör, valamint a magas infláció okozta jelentős visszafo­gottság a fogyasztók körében, a létszámhiány és a még mindig jelenlévő világjárvány is befolyásoló tényezők.

A jelenlegi feltételrendszertől függetlenül számos lehe­tőség és növekedési potenciál mutatkozik, amelyhez a sokrétű és a világon egyedülálló kínálatánál fogva tökéletes tájékozódási és kapcsolatépítési platformot kínál az EuroShop szakvásár.

A KERESKEDELEMI IRÁNYZATOK AZ EUROSHOP 8 DIMENZIÓJÁBAN MUTATKOZNAK BE

Fenntarthatóság. Számos kiskereskedelmi vállalat tö­rekszik arra, hogy a beszállítói lánc teljes egészében klímasemleges legyen. Ennek megfelelően fontos sze­repet kap a fenntarthatóság az EuroShop minden di­menziójában és a kiállítóknál bemutatott termékek és szolgáltatások kínálatában is fajsúlyosan jelentkezik.

Élmény. Bármilyen fizikai hely vagy terem kialakításá­nál az egyre terjedő digitalizáció korában minden ed­diginél nagyobb figyelmet kell fordítani az interakciót kiváltó, az időzésre és a visszatérésre késztető élmé­nyek teremtésére.

Összekapcsolt értékesítési csatornák. Az online és offline kereskedelem összefonódásának újabb nagy lendületet adott a koronavírus-világjárvány. Az online előre összeválogatott vásárlás személyes elhozatallal bevett dolog a fogyasztók szemében.

Vevőközpontúság. Számos kereskedelmi vállalat ke­resi az egyre szorosabb kapcsolatot a végfelhasználó­ival, hogy testre szabott és egyéni digitális szolgáltatá­sokat kínálhasson a vevőinek.

Okos üzlet. Az elmúlt években rohamos ütemben ter­jedt a digitalizáció a kereskedelemben, és ennek az is a következménye, hogy a helyhez kötött üzleteket egyre nagyobb fokú technológiai intelligenciával ruházzák fel.

Külső helyszínek. Olyan helyet kell varázsolni az üzlet­ből, ahol az emberek jól érzik magukat, ahová szívesen járnak és valójában nem is csak a vásárlás kedvéért. A dizájn, az anyagválasztás, a megvilágítás, a vendég­látási kínálat, de a digitális kínálat is döntő mértékben járulhat hozzá a külső helyszínek sikeréhez.

Energiagazdálkodás. Döntő szerephez jutnak az in­novatív és intelligens technológiai megoldások, ha arról van szó, hogy hatékonyan, mégis a vevőt közép­pontba helyező megoldásokkal világítsunk, hűtsünk és klimatizáljunk.

Virágzó belvárosok. A Future Urban Lab lehetőséget kínál a szakmai látogatóknak ahhoz, hogy saját maguk valósítsák meg a jövőbeni belvárosokról alkotott el­képzeléseiket.

Az EuroShop 2023 (Düsseldorf, 2023.02.26-03.02.) a fel­vázolt fejlődési irányok miatt rendkívül érdekes szak­mai rendezvény lesz.

További információk:

BD-Expo Kft
Tel.: 346-0273
www.euroshop.de

- Hirdetés -

Sign&Display