A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A képzelőerő könyvelése

Beszélgetés Rusin Tamarával, az IGEPA 2R Kft. Marketing Igaz­gatójával, a digitális nyomtatás jelenéről és jövőjéről.

D. Kedves Tamara, mi történik az Igepa háza táján, hogyan alakul a Sign&Screen üzletág éve?

T. Nehezen kezdődött az év szemé­lyi változások miatt, de összerázódott egy új csapat, lelkesen és optimistán nézünk a jövő elé. Változnak a piaci elvárások, változnak a technológiák, ez pedig állandó kihívást és lehetősé­get is jelent egyben.

D. Hol látsz lehetőséget a meg­újulásra, újdonságra?

R.T. Az UV-technológiát és az álta­la nyújtott lehetőségeket a nyom­tatógyártók és a felhasználók is csak most kóstolgatják. Elérkezett az az idő, ami­kor nyomtatóra nem csak a reklámgyártónak van szüksége, és nem csak bel-vagy kültéri reklámot lehet nyom­tatóval gyártani. Elég csak jobban körülnéznünk partnereink között: egy telefontok-gyártó Roland LEF- 200-as tárgynyomtatót használ a késztermékei személyesítésére. Ez a gép lehetővé teszi számára a klas­szikus tampon nyomással szemben 10-20 db személyesítését, de akár nagy sorozatoknál is előnyös, mert korlátlan számú színt és textúrát képes nyomtatni. Más partnerünk cipőket gyárt, és üzleteiben külö­nösen sikeresek a nyomtatott bőr lábbelik. Előrehaladott tárgyalásban állunk más gyártóval, aki alkatré­szeire fogja nyomtatni logóit az LEF sorozat valamelyik tagjával. Ezek a meglévő ipari partnereink, de sze­rintem rengeteg olyan alkalmazási terület van, ahol még nem ismerik a tárgynyomtatóinkat és az általuk nyújtott lehetőségeket. Mi pedig nyilván nem ismerjük mindenkinek a gyártási folyamatát és nehéz fel­mérnünk, hogy hol tudnánk hozzá­adott értéket alkotni. Szóval ez egy jó kis kihívás nekünk is.

D. Akkor rákérdezek: milyen anyagokra is lehet nyomtatni ezzel a technológiával?

T. Kerülendők a nagyon fényes fe­lületek, azonkívül szinte bármire. Gyakorlatilag most már nem a tech­nológia korlátoz, sokkal inkább a saját képzelőerőnk. A Ro­land nyomtatói akár ívelt felületre is fénykép minő­séget tudnak felvinni, tehát el tudok képzelni személye­sített golflabdákat, üvegeket, tele­fonokat, notebookokat, 3D névjegy­kártyát… Bármit, amire valamilyen információt vagy képet fel szeret­nénk vinni. Braille-írásra is tökélete­sen alkalmas!

D. Akkor ez azt jelenti, hogy érez­hető a festék a felületen!

T. Így van, ez az UV-technológia egyik jellegzetessége. A festék egé­szében az anyag felületén marad, a LED lámpák azonnal megszárítják, ahogy a felületre felkerült. A felhasz­náló igényei szerint eldöntheti, hogy hány réteget szeretne kinyomtat­ni, ez adja a magasságot. Az embe­ri kreativitásnak nincsenek határai, erre fogad a Roland, mi is ezzel azo­nosulunk. Nekünk annyi a feladatunk, hogy a megfelelő alkalmazásra meg­találjuk a legjobb gépet Partnerink­nek. Csak jöjjenek az ötletek, mert megvalósítani képesek vagyunk.

D. Tehát bármire tudunk nyom­tatni, marad a nyilvánvaló kérdés: megéri?

T. Igen. Már csak azért is, mert itt végre elszakadunk a – mennyi a négy­zetméter?- logikától. A jelenlegi érté­kesítési árak kb. 90 százalékos árrést jelentenek, ami egyáltalán nem rossz. Gondolok itt egy webshop-ra vagy ajándékboltra. Az itteni piac különö­sen ár-érzékeny és szerintem még azoknak is, akik napi több száz vagy akár ezer négyzetmétert nyomtatnak jól jöhet egy ilyen terület, ahol sokkal egészségesebbek az árrések. A vég­felhasználó pedig egy különleges mi­nőségű termék tulajdonosa lehet. Ez az igazi win-win, ami az alapja min­den jó üzletnek.

S.D. Ha valaki kitalálja, hogy példá­ul táskákra akar képeket nyomtatni, hol tudja ezt kipróbálni?

R.T. Bemutatótermünkben jó kávéval és a működő géppel várjuk!

S.D. Köszönöm a beszélgetést!

R.T. Mi is a lehetőséget!

- Hirdetés -

Sign&Display