A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

ELHALASZTVA: A jövő textiltrendje – Heimtextil 2022

Az „Új távlatok” elnevezésű programmal a Heimtextil a 2022-2023-as dizájn előrejelzését mutatta be. Nemzetközi trendkutatók elemezték az értékes inspirációval és tartalommal megtöltött anyagot. Elképzelésük szerint az új trendtémák a fenntarthatóság és az erőforrások megóvása köré épülnek. A Heimtextil nemzetközi szakvásárt 2022. január 11-től 14-ig rendezik meg Frankfurt am Main városában. Három nemzetközi formatervezői ügynök­ség adja a Heimtextil Trend Tanácsát, amellyel együttműködve a szakvásár vezetősége elkészítette trendelőre­jelzését a következő szezonra, és egy online konferencia keretében mutatta be elképzeléseit. A Trend Tanács tagjai: Anja Bisgaard Gaede, a SPOTT ügyvezetője, Anne Marie Commandeur, a Stiljinstituut Amsterdam ügyve­zetője és Kate Franklin, valamint Caroline Till, a londoni FranklinTill stúdió alapítói.

HOSSZÚTÁVÚ, KÖRKÖRÖS GONDOLKODÁSMÓD

Az „Új távlatok” nem fix célt vagy végpontot jelent, ha­nem gondolkodásmódot. Hosszútávú elképzelésekből épülnek fel, amelyekkel elfogadjuk, hogy a megváltoz­tassuk a világot, szemléletmód- váltásra van szükség. Paradox módon a fenntarthatóság felé való lépéseket azzal kezdtük, hogy a gyártási rendszerben található problémákkal foglalkoztunk, ahelyett, hogy a nézőpon­tunkat alakítottuk volna át, ami hulladékcsökkentést és egyensúlyt eredményezne. A gondolkodásunk átala­kítása azzal kezdődik, hogy elfogadjuk a gazdaságunk létezését a természetbe ágyazódva. A dizájn fogalmát a hosszútávú és körkörös szemléletmóddal kell össze­hangolni, elkészíteni és újra felhasználni, valamint nem szabad hulladékot termelni. A Heimtextil 2022- 2023 trendjei több csoportra oszthatók: Deep Nature, Hyper Nature, Beyond Nature és Empowered Identity, amelyeket az „Új távlatok” program foglal magában.

HEIMTEXTIL TRENDEK ÚJ, DIGITÁLIS FORMÁTUMBAN

Az „Új távlatok” programmal a Heimtextil új lehetősé­geket nyit meg, és először teszi teljes terjedelmében elérhetővé a trendekről szóló információkat digitális formátumban. A szakvásár vadonatúj online plat­formja (www.heimtextil-trends.com) színekkel, rö­vidfilmekkel, egyedi képekkel, érdekes tervezői funk­ciókkal és zenei aláfestéssel illusztrálja a trendeket. Az új weboldalt és minden trendtevékenységet a dán SPOTT irányít.

A JÖVŐ ANYAGTÁRA MÁRA MÁR DIGITÁLIS

A tárlat kurátora a Futures Agency FranklinTill. A Fu­ture Materials Library egy digitális anyaggyűjtemény, amelyet 2020-ban hozott létre a Heimtextil, és már elérhető a www.heimtextiltrends.com/future webol­dal címen. A világ minden tájáról érkeznek ide izgal­mas és innovatív anyagok, ezáltal a tárlat összefogja különböző nemzetek tervezőit és környezettudatos gyártókat, akik elősegítik a jelenlegi, lineáris gyártási és fogyasztási rendszert körkörös modellé alakítani.

FENNTARTHATÓAN TERVEZETT TREND SPACE

A MODUS A/S dán belsőépítészeti stúdió és a SPOTT együttműködése, az üzleti vállalkozások számára létrejött Trend Space átfogó témát testesít meg, és el­köteleződött a Heimtextil Material Manifesto, az anya­gok újrafelhasználása mellett. A célkitűzés az, hogy a lehető legkevesebb hulladékot állítsák elő, minél magasabb mennyiségű újrahasznosítható anyagot használjanak fel, és így a lehető legalacsonyabb ökoló­giai lábnyomot hagyják.

HEIMTEXTIL TREND 2022-2023 – ÁTTEKINTÉS

A „Deep Nature” az egyensúly helyreállítását hivatott elérni az újratanulás által. Feltárja az ökoszisztéma stratégiáját, amelyet az örökségünk és a jövőnk alkot. Újra kell tanulnunk a folyamatot, visszaadni a textúrá­ba az erőt, a természetes működést támogatni és az élő színeket felhasználni.

A „Deep Nature” egy hosszútávú átalakulási és újra­tanulási folyamat, amely lehetőséget ad arra, hogy egyensúlyba hozzuk a természetet a megújuló jövővel. A „Deep Nature” színskála harmonikus és lágy kifeje­zéssel rendelkezik a minimalista minták készítéséhez. A régies, természetes árnyalatok, valamint a kék és vörös finom színei nyugodt, tónusos és földes megkö­zelítést hoznak létre. A „Hyper Nature” koncepció elősegíti, hogy újra kap­csolódhassunk a természettel a technológia segítsé­gével. A téma a természet tervrajzának digitális előse­gítője, ötvözi a technológiát és a természetet egy véget érő világ számára, és lépésről lépésre megteremti a jobb holnapot. Érzékeny anyagok, technikás rostozat, folyadékminták és mikroszkopikus szerkezet révén a „Hyper Nature” anyagokat és textíliákat ír le. A Biosci­ence inspirációt ad a világos, valamint a zöld és a szür­ke homályos árnyalataihoz. A tükröződések, illetve a mesterséges fény új felfogást hoznak létre a természet alapú színekről. A korall, a lazac és a málna tónusai ki­emelkednek.

A „Beyond Identity” rejtelmes üzenetekkel és a meg­lévő normákkal szembeni lágy és erőteljes dacolással szólítja meg a jövőt, az identitást pedig hagyja továb­báramlani. Az otthoni belső terek és textíliák világához a „Beyond Identity” újrahasznosított szintetikus szö­vettel, vintage selyemmel és szaténnal, természetes színű textíliákkal és új cellulóz alapú textíliákkal dolgo­zik. A pasztellszínű megjelenés ellenőrizetlen színezési folyamat révén jönnek létre, amelyek az identitás ál­landó áramlására emlékeztetnek. A „Beyond Identity” színskála számos pasztellszínt tartalmaz, amelyeket egy ismerős szürke és halvány khaki egészít ki, mint tompa átmeneti tónusokat.

Az „Empower Identity” a fenntartható kulturális kap­csolatok megteremtéséről és a kézműves inspirációs források együttműködéséből fakadó megújításáról szól. Ösztönzi az új kapcsolatok kialakítását az örök­ség és a jövő generációinak kultúrái között. Az újra­hasznosított textíliák kézműves technikái – mint pél­dául a csomózás, a hímzett rátét és a keresztszemes öltés – állnak az „Empower Identity” középpontjában. Az elsődleges színek a színpigmenteredethez hasonlí­tanak, hogy támogassák e téma örökségbeli kifejező­dését. Ezeket a primer hangokat korall és szürkéslila kíséri. Kulcsfontosságú a többszínű használat.

Némethi Botond, Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display