A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

A Bigprinter az európai piac meghódítására tör

Az orosz Bigprinter – hazai piacuk meghódításának sikerén fel­buzdulva – erőteljes célul tűzte ki, hogy elterjeszti nyomtatóit Európában is. E célkitűzés jegyében mutatták be legújabb fej­lesztésű Bigjet UV RTR iP3307M, 3,2 méter széles, tekercses ipari nyomtatójukat a müncheni FESPA-n.

Síkágyas UV család – a lakberen­dezők és bútorgyártók álma

A moszkvai központú Bigprinter kí­nálatában már megtalálható négy szélesformátumú, síkágyas UV nyom­tató, egyaránt 3100×2020 mm asz­talmérettel. A, BIGJET UV 2031iSM, BIGJET UV 2031iDS típusjelű nyom­tatók sztenderd készülékek, melyek kifejezetten jó árképzésük mellett ki­váló nyomatminőséget kínálnak és alkalmasak egyenetlen felületű alap­anyagok megnyomtatására is. Ezek­kel a nyomtatókkal nyomtathatunk rugalmas és merev alapanyagok­ra, így bútorlapokra, üvegre, és ter­mészetesen reklámhordozókra egy­aránt, mindezt kiváló színekkel, igény esetén pedig 3D hatású nyomatokat is készíthetünk velük. A nyomtatók kifejezetten robosztus kialakításúak, amely megbízható, stabil működést és pontosságot garantál a nehezeb­ben kezelhető anyagok megmunká­lói számára is. Pontosságuk által kivá­lóan alkalmasak kis betűméretek és részletgazdag képek nyomtatására.

A BIGJET UV 2031iPM , BIGJET UV 2031iPS típusnéven elérhető nyomta­tók már a felső kategóriába tartoznak, mégis kedvező áron. Legfontosabb előnyük a fotóhű nyomatminőség, a nagy nyomtatási sebesség, illetve a színhű nyomatok. Nyomatminőségük mellett fontos kiemelni gyors nyo­matszárításukat is, mely az UV lámpás technológiának köszönhető.

Remek technológiai megoldások

A Bigprinter nyomtatói számos remek technológiai megoldást kínálnak, melyek által felhasználóik kiváló ef­fektekkel láthatják el nyomataikat és mivel ők nem kispályán játszanak, fej­lesztéseiket házon belüli teszt gyár­tással tökéletesítik, mielőtt azt a piac számára is elérhetővé tennék. Így kí­nálják gépeiket további NAGYszerű alkalmazási területekre, kiterjesztve elégedett felhasználóik körét.

Bigshine

A Bigshine a világ első technológi­ai újítása, amellyel flittereket nyom­tathatunk, kiváló ragyogó hatással. A nyomat bármely részét kiemelhetjük ezzel az effekttel.

Bigprotection

Ez a megoldás a nyomatok védelmét szolgálja. A Bigprotection technoló­gia használatával nyomataink ellen­állóak lesznek olyan fizikai behatá­sokkal szemben, mint a víz, hó, vagy éppen háztartási kemikáliák, amely jelentősen megnöveli a nyomatok alkalmazási területeit. Éppen ezért ajánlja a gyártó biztonsággal gépeit kültéri alkalmazás mellett impozáns, modern belsőépítészeti megoldá­sokhoz is.

Edgeprinting – alapanyagok élére történő nyomtatás: a félkész megol­dások ideje leáldozott!

E megoldás használatával már a bú­torlapok éleire is nyomtathatunk íveket, motívumokat, patinát. A ma­gyarországi bútorgyártás könnyen beleszeret majd ezekbe a gépekbe.

Matt effektusok – ahogy a trend kí­vánja

Meglovagolva a divat hullámait, e megoldásnak köszönhetően homok­fújt, vagy metszet hatású nyomtatást készíthetünk hagyományos üveg vagy tükör felületeken. Így tehetjük külön­legessé, egyedivé nyomatainkat.

Bigmetallic

E funkció használatával fémes – akár ezüst vagy arany effekteket nyomtat­hatunk bútorlapokra, üvegfelületek­re, vagy akár hirdetési anyagokra – ezzel különlegessé téve termékünket.

Biglens 3D – elkápráztat a modern technológia

Ezzel a megoldással 3D lentikuláris nyomatokat készíthetünk. Retro gyö­kerekhez visszanyúló kortárs alkotók kiszolgálóinak kötelező funkció!

Új tekercses ipari nyomtató – lenyűgöző sebesség

E családhoz csatlakozott az idei mün­cheni FESPA kiállításon a fent emlí­tett Bigjet UV RTR iP3307M tekercses nyomtató, amelyről a cég képvise­lői előzetesen így nyilatkoztak: „Ez a nyomtató a legújabb fejlesztésünk, amely kiválóan alkalmas kül- és bel­téri grafikai alkalmazások gyártására egyaránt. A Bigjet UV RTR-t Oroszor­szág vezető digitális nyomtatógyár­tója a Bigprinter Digital Innovation LLC tervezte és gyártotta.”

De mit is érdemes tudni erről az új nyomtatóról? A Bigjet UV RTR iP3307M tekercses nyomtató nyomtatási széles­sége 3,2 méter és több különféle szín­konfigurációban érhető el, melyből az alap a CMYK. Maximális nyomtatási sebessége 105 m2/óra 1.06×1.440 dpi felbontás mellett. High quality nyom­tatási módban sebessége 55 m2 órán­ként, ami impresszív minősége mel­lett produktivitásban is kiemelkedőt nyújt európai versenytársai között.

Print and cut: Nyomtató és utómun­ka megoldások ugyanazon gyártótól

A Bigprinter kínálatában szélesformátumú nyomtatói mellett elérhe­tő vágó/CNC maró készülékcsaládjuk Bigzee néven, 1×1,6 métertől 2,1×3,2 méter asztalméretig, amely szintén kedvező árfekvésben érhető el a sign and display gyártók számára. A tel­jes print-and-cut rendszert egy kiváló szoftverrel tették még nagyszerűbbé, amely pontos illesztést tesz lehetővé és csökkenti az emberi tényezőből fa­kadó hibalehetőséget.

A Centrum Servis Hungary mos­tantól CSH Nyomdaipari Kft.

Új néven, de a korábban megszokott szakmai tudással várjuk érdeklődésü­ket alábbi elérhetőségeinken:

CSH Nyomdaipari Kft.

Telefon: +36 23 428 266
Fax: +36 23 428 266
Email: info@csh.hu,
centrumservis@centrumservis.hu

- Hirdetés -

Sign&Display