A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

3 trend, ami meghatározza a jövő sportélményét

A digital signage eszközök és megoldások sportlétesítmények­ben, stadionokban betöltött jelenlegi és jövőbeni helyzetét vizs­gálva, várhatóan három trend határozza majd meg a szurkolói élményt mostanság és a jövőben.

A passzív megtekintés aktív tevé­kenységgé alakul

Egyre több nyugati sportközpontban érzékelhető folyamat, mely szerint a digital signage eszközöket már nem csupán passzív eszközökként használ­ják, amit a helyszínre kilátogató sport­rajongók kizárólag néznek, hanem át­alakulnak olyan interaktív médiummá, amely részvételre buzdít.

Ez a részvétel lehet bevétel generáló jel­legű – például olyan érintő képernyők, amelyeken étel és ital rendelést lehet le­adni. De lehet teljesen újszerű is, amikor olyan lehetőségre használhatók ezek az eszközök, hogy az adott meccset több különféle szögből is nézzük, mintha épp a stadion egy teljesen más pont­ján ülnénk. A nézők bevonásának egy másik kiváló példája a Dallas Cowboys stadionjában az interaktív fotó kioszkok használata, amelyeken a nézők virtuális szelfiket készíthetnek kedvenc játéko­saikkal. Ez a fajta kreativitás magasabb szintre emeli a nézői élményt, és gon­doskodik a szórakoztatásról akkor is, ha elhagyjuk ülőhelyünket.

Utat mutat

Egy sportesemény meglátogatása egy mai modern sportarénában sokkal többről szól, maguknál a sportesemé­nyeknél. A sportlétesítmények ugyan­is telis tele vannak a rajongók szóra­koztatását szolgáló élményekkel.

Annak érdekében, hogy a nézők a leg­többet hozhassák ki látogatásukból, számos sportlétesítmény alkalmaz az útvonalat mutató megoldásokat, hogy segítsék a látogatók könnyű tájékozó­dását, és útjuk közben új, érdekes él­ményeket gyűjtsenek. A digital signage bebizonyította, hogy olyan médium, amely nem csupán szórakoztat és in­formál, de segítő kezet is nyújt annak érdekében, hogy a rajongók a legtöb­bet hozzák ki a stadionban tett látoga­tásukból. Mindezekre alapozva egyre több helyen lesz kézenfekvő az útmu­tató megoldás az elkövetkező években.

Az eSportok felemelkedése

Az USA-ban már egyre erőteljesebben növekvő sport iparág az eSport, bár je­len pillanatban még nem említhetjük a tradicionális profi sportok riválisa­ként sem nézőszámát sem pedig be­vételeit illetően.

Az eSport azonban számos celebritás és sportoló számára vonzó befekte­tés. De még olyan tulajdonosi társasá­gok, mint a Madison Square Garden Company, szintén beszállnak az ipar­ágba és elindítják saját eSport csapatai­kat. Ahogy az eSport iparág halad afelé, hogy széles körben elfogadott irány­zattá váljon, úgy alakítja ki más profes­szionális sportokhoz hasonló gazdasági környezetét és lesz vonzó szponzorok számára, kiépíti játékospiacát és értéke­sít jegyeket rendezvényeire. Évről évre egyre több eSport eseményt rendez­nek nagy, professzionális helyszíneken, az elkövetkező években pedig várható­an épülnek kifejezetten az eSport szá­mára kialakított stadionok.

Hogy miként alakulnak e trendek egész pontosan, az még a jövő titka, de egy­valami biztos: a digital signage ipar­ág fontos része lesz az élő események helyszíni élményének. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display