A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Hirdetés

Tapadási problémák a digitális UV nyomtatásban

Nyomdaipari merényletek: ujjlenyomatok és por eltüntetése – akcióban a CSH

A bűnügyi sorozatokban jól bevált módszert követve történetünket rögtön a konfliktussal indítjuk, hogy olvasó­inknak megadjuk a kellő feszültséget: „Képzeljük el az alábbi jelenetet: csodálatosra sikerült az általunk készített nyomat – a színek tökéletesek, az elhelyezés pontos, boldogság ül ki az arcunkra, mert tudjuk, hamarosan újabb megrendelői elégedettséggel leszünk gazdagabbak. Képzeletben épp megveregetnénk a vállunkat, amikor a kész terméket közelebbről megvizsgálva feltűnik, hogy a kivitelezésbe hiba csúszott. A csodálatosan sikerült nyomat nem tapadt meg a hordozón…” A tévécsatornákon ilyenkor egy reklámblokk következik…

…A reklámokat követően ismét köszöntjük olvasóinkat nyomdaipari mini kriminkben. A főszereplő rémült ar­cát látjuk a következő jelenetben: „Mielőtt kétségbees­ve hívnánk fel a kereskedőt, hogy az UV táblanyomtató – vagy éppenséggel tárgynyomtató –, amelyet tőle vá­sároltunk, „egy vacak”, gondoljuk át, milyen oka lehet még annak, hogy a nyomat nem tapadt meg a felüle­ten. Biztosan mindent megtettünk, ami lehetséges?”

ITT LÉP SZÍNRE A CSH KFT!

PROFIK LÉVÉN, ELSŐKÉNT MEGVIZSGÁLJÁK A LEHETSÉGES OKOKAT:

Gyakran elfelejtett, kevésbé fontosnak tűnő lépés – UV szitanyomás és digitális nyomtatás során is –, melynek mégis nagy jelentősége van: az alapanyag megfelelő kezelése és előkészítése a nyomtatáshoz. Az olyan szennyeződések, mint a kosz, por, az ujjlenyomatok vagy más maradványok negatívan befolyásolhatják az UV fényre kötő (térhálósodó) festékek tapadási tu­lajdonságait vagy nedvesítési viselkedését. És akkor még nem beszéltünk a szabad szemmel kevésbé lát­ható szennyeződésekről, mint a statikusság, felületi oxidáció vagy a levegőben lévő szennyező anyagok, melyeknek a hordozó ki lehet téve. Bizonyos hordozók pedig – mint például az üveg, a különböző összetételű fémek vagy az alacsony felületi feszültségű műanya­gok – egyébként is rendszeresen kihívások elé állítják még a legtapasztaltabbakat is. Alkoholtartalmú tisztí­tó/zsírtalanító szerek használatával (mint például az izopropil-alkohol) a hordozók felületén lévő, oda nem illő maradványok/szennyeződések általában könnye­dén eltávolíthatók egy szöszmentes törlőkendő segít­ségével, ami a legtöbb esetben már önmagában jobb festéktapadást eredményezhet. (Persze a tisztításhoz – főként ipari tömegtermelés esetén – erre a célra létrehozott berendezések szolgálnak; erről szívesen adunk bővebb felvilágosítást igény esetén.)

ÉS TOVÁBB BONCOLGATJÁK… MI LEHET MÉG AZ OKA A TAPADÁSI PROBLÉMÁKNAK?

Az olyan, kihívást jelentő alapanyagok UV nyomtatá­sakor, mint az üveg, a fémek és a műanyagok, gyakori jelenség, hogy a nyomtatott festékréteg még az alapos tisztítás ellenére sem tapad megfelelően a felülethez.

Az üveg esetében annak is van jelentősége, hogy me­lyik oldalra történik a nyomtatás. Másként reagálhat ugyanis a nyomtatásra az üveg ónos oldala, (amelyik a gyártás során kapcsolatba került ónfürdővel), mint az atmoszférikus (a gyártás során levegővel érintkező) oldal. Léteznek mérőeszközök, amelyekkel megálla­pítható, hogy az adott üveg melyik oldala az ónos, ezt érdemes beszerezni, ha a tapadási probléma a primer használata mellett látszólag rendszertelenül fordul elő. Szabad szemmel a kétféle oldal nem különböztet­hető meg. Az ilyen hordozóknál előforduló tapadási problémák az esetek többségében elkerülhetők, ha a tisztítást követően a felületkezelésről is gondosko­dunk. Erre többféle lehetőség is van, például a láng­gal vagy plazmával történő előkezelés, de a legegy­szerűbb és legkevésbé költséges megoldás – hacsak nem tömeggyártásról, ipari termelésről van szó – az, ha tapadást fokozó primerek használatával próbál­kozunk. Ezek a tapadást elősegítő/növelő folyékony segédanyagok egyenletes rétegben felhordva kötőré­tegként funkcionálnak, melynek köszönhetően az UV nyomtatás során fellépő tapadási problémák az ese­tek többségében teljesen megszűnnek.

NYOMOZÓINK A VIZSGÁLATOT KÖVETŐEN SZÁLLÍTJÁK A MEGOLDÁST!

A megrendelők egyre kreatívabb ötletekkel rukkolnak elő, ha dekorációról van szó, így – párhuzamosan a nyomtatók és festékeik folyamatos fejlődésével – a nyomtatható alapanyag-kínálat is napról napra bővül, hogy megfelelhessen a felhasználók növekvő igényei­nek. Ezért az UV tábla- és tárgynyomtatókkal rendel­kező vállalkozások tulajdonosai számára is egyre fon­tosabbá válik, hogy a megvásárolt gépeket a lehető legteljesebb módon kihasználhassák, és a különböző összetételű és tapadási tulajdonságú hordozókra biztonsággal, magas minőségben és kifogástalan tar­tóssággal nyomtathassanak, elnyerve ezzel ügyfeleik elégedettségét és bizalmát. A Marabunál már régen felismerték a szakértő kollégák, hogy nem elég csupán szép színes festékeket előállítani, azt is vizsgálniuk kell, hogy azok a festékek hogyan viselkednek különböző nyomtatási körülmények között, milyen hatással van­nak a nyomtatást végzőkre és a végfelhasználókra. Ezért természetesen a nyomtatás során előforduló ta­padási problémákra is vannak megoldásaik.

HA KÉZZEL DOLGOZUNK…

PRIMER P2 – A polipropilén (PP) hordozók legjobb barátja

A Marabu Primer P2 a nyomdaipari technológiák széles körében használható, legyen szó akár szita-, tampon-vagy akár digitális nyomtatásról. Különösen ajánljuk a használatát polipropilén (PP) és fémek nyomtatása előtt, elősegítendő a festék tapadását és a szennyező­dések megszüntetését. Ezenfelül javíthatjuk a tapadási tulajdonságokat porszórt anyagokon is. Mivel kézzel – egy szöszmentes törlőkendő segítségével – könnye­dén felvihető, használata rendkívül felhasználóbarát, és nem igényel költséges gépberuházást.

- Hirdetés -

PRIMER P4 – Üvegre, digitális nyomtatáshoz, szitanyomáshoz, folyékony lamináláshoz

A Primer P4 folyékony, tapadást elősegítő termék is különféle hor­dozók előkezelésére, az anyag és a felhordandó nyomtatási réteg kö­zötti tapadási tulajdonságok javítá­sára szolgál. Segíti az UV-száradású inkjet festékek, szitafestékek és la­minálófolyadékok tapadását, főként üveg, fém, kerámia és műanyag alapanyagok esetén. E speciális “oldószer” felhordása lehetséges kézzel – egy szöszmentes törlőkendő segít­ségével – vagy akár szórópisztollyal is.

PRIMER P5 – Digitális nyomtatáshoz, digitális UV nyomtatott üvegre is

A Marabu Primer P5 tapadásfokozója kifejezetten di­gitális UV festékkel történő nyomtatás előtt ajánlott üvegre, fémre, kerámiára és műanyagra is. Elsősorban szórópisztollyal, de kézzel, szöszmentes törlőkendővel is felvihető a felületre. Levegőn gyorsan szárad (kb. 30 másodperc alatt), azután nagyjából 5 perccel már nyomtatható a hordozó. Az előkezelt alapanyagon az előkezeléstől számított 5 órán belül szükséges meg­kezdeni a nyomtatást, előtte pedig az előkezelt hordo­zó nem tehető ki közvetlen napfénynek (különben a kezelés hatékonyságát veszti).

HA GÉPPEL DOLGOZUNK, ÉS FELÜLETVÉDELEMRE IS SZÜKSÉGÜNK VAN…

MARA®SHIELD UV-PGL és társai – Felületvédelemre is szolgál

A Mara®Shield folyékony lamináló termékcsalád min­den tagja verhetetlen előnyöket kínál a hagyományos bevonatokhoz képest. Segítik a jobb tapadást az UV táblanyomtatás során, hosszútávú felületvédelmet biztosítanak, ráadásul még felületnemesítésre is hasz­nálhatók. Akár fényes, akár matt a fedőréteg a nyo­maton, az igényes kivitelezés fel fogja hívni magára a figyelmet. A nagyfokú kopásállóság, a vegyi anyagok­kal-, UV sugárzással szembeni ellenállás vagy akár a graffiti feliratok és a nedvesség elleni védelem pedig már hab a tortán.

Felhordásukhoz – az egyenletes rétegvastagság elérése érdekében – felhordó berendezésre van szükség, szá­radásukhoz pedig UV fényre. Felhordógép hiányában – amennyiben a körülmények engedik – szitanyomás technológiával is felvihetők a nyomtatandó felületre. Extraként pedig – a hagyományos előkezelőkkel ellen­tétben – a felhordást követően akár 6 hónapig is polcon tarthatók az előkezelt hordozók a nyomtatás előtt, anél­kül, hogy tapadási problémától kellene tartani.

A TESZTELÉS FONTOSSÁGA

Sajnos még a legalaposabb előkészítés és minden igyekezet ellenére is előfordulhatnak tapadási problé­mák az UV táblanyomtatás és tárgynyomtatás során. Egy nem megfelelő minőségű alapanyag, egy nem he­lyesen megválasztott festék is bármikor borsot törhet az orrunk alá. A választék napról napra nő a hordozók és a festékkínálat terén egyaránt. Megszámlálhatatlan gyártó és forgalmazó kínálja termékeit a felhasználók számára, minőséget, kiválóságot és problémamentes­séget ígérve.

Ezek az ígéretek néha csak ígéretek maradnak, amire számos magyarázat lehet. Előfordulhat, hogy a válasz­tott alapanyag mégsem váltja be a hozzá fűzött remé­nyeket, és silány minőségét még a kedvező ára sem kompenzálja. Vagy egész egyszerűen a használt festék összetétele nem kompatibilis egy adott hordozóval. Vagy egy teljesen más ok, mely nem feltétlenül a mi­nőségből fakad. Ezért kiemelt jelentősége van az éles nyomtatás előtti tesztelésnek, főként akkor, ha nem egy, már jól bevált alapanyaggal van dolgunk.

CSH Nyomdaipari Kft.

www.csh.hu


Olvasd el most ingyenesen az új Sign&Display magazint:

 
Sign&Display